www.truonghalong.edu.vn
 
 
 
 
 
  http://www.saigonact.edu.vn  
 
Halong School
 
  Hỗ trợ  
 
VIDEO
 
 
Số lượt truy cập   354,061
Số người online    3
   
 
  TRƯỜNG THCS&THPT HÀ LONG

 
        HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Danh sách tham gia kỹ năng sống đợt I (20/12/2019)

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KỸ NĂNG SỐNG

TẠI TRUNG TÂM TẠI THẠNH HÓA NGÀY 20/12/2019 
chi tiết
Họp phụ huynh học sinh (07/09/2017)

THÔNG BÁO HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018 
chi tiết
5 Quy tắc giáo dục học sinh "chưa ngoan" (02/08/2017)

CHIA SẺ QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC HỌC SINH 
chi tiết
Học kĩ năng sống (12/01/2015)

TỔ CHỨC DÃ NGOẠI HỌC KĨ NĂNG SỐNG 
chi tiết
NỘI QUY HỌC SINH NỘI TRÚ (23/07/2014)

Trường THCS&THPT Hà Long là trường bán trú và nội trú. Hoïc sinh ôû noäi taïi tröôøng ñöôïc reøn luyeän neáp soáng taäp theå, töï laäp töø ñoù hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch,...

 
chi tiết
QUY CHẾ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY (23/07/2014)

Giáo viên giảng dạy (GVGD)là người trực tiếp truyền thụ kiến thức cho học sinh, có ý nghĩa quyết định đến kết quả học tập của học sinh, có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của học sinh.

 
chi tiết
QUY CHẾ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (23/07/2014)

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

 
chi tiết
QUY CHẾ GIÁO VIÊN GIÁM THỊ (23/07/2014)

Công tác của Giáo viên giám thị có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nề nếp, rèn luyện đạo đức tác phong cho học sinh.

 
chi tiết
 
 
van nghe khai giang1819
van nghe1819
thay hieu trưởn danh trống
toan truong1819
 
 
     

Copyright © 2009 Trường THCS & THPT Hà Long
 
11/300 Nguyễn Minh Trường, Phường 3, TP Tân An, Long An
Thiết kế bởi Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
Số 1 Đường số 3 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.