www.truonghalong.edu.vn
 
 
 
 
 
  http://www.saigonact.edu.vn  
 
Halong School
 
  Hỗ trợ  
 
VIDEO
 
 
Số lượt truy cập   351,748
Số người online    1
   
 
 
|30/05/2018|
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 - 2019
 

SỞ GD&ĐT LONG AN 
TRƯỜNG THCS&THPT HÀ LONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 30 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6, 10 NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS&THPT HÀ LONG

Trường THCS&THPT Hà Long được thành lập theo Quyết định số: 2674/QĐ –UBND ngày 28/06/2005 của UBND tỉnh Long An “Về việc thành lập trường THCS&THPT Hà Long”. Quyết định số 2202/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của giám đốc Sở GD&ĐT Long An “ Về việc công nhận Hiệu trưởng trường THCS&THPT Hà Long”.

Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động trường  tiểu học, trường THCS,THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học thuộc lại hình tư thục, của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011.

Căn cứ theo Điều lệ Trường THCS,THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành theo quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).

Căn cứ vào sự chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An và phê duyệt của Hiệu trưởng trường Hà Long về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6,10 năm học 2018-2019.

I. Địa bàn tuyển sinh: Tuyển học sinh trong cả nước.


II. Hình thức tuyển sinh và học phí.

 2.1 Khối THCS

-  Xét tuyển HS vào lớp 6 (Hoàn thành chương trình học lớp 5).

- Học phí và tiền ăn, ở:

+ Học sinh 2 buổi: 700.000 đồng /tháng(Không ăn, nghỉ tại trường).

+ Bán trú: 1.250.000 đồng/ tháng (Ăn bữa trưa và ngủ tại trường).

+ Nội trú: 2.400.000 đồng/ tháng. (Ăn, ở tại trường).

 

-  Xét tuyển HS vào lớp 7(Hoàn thành chương trình học lớp 6).

- Học phí và tiền ăn, ở:

+ Học sinh 2 buổi: 800.000 đồng /tháng(Không ăn, nghỉ tại trường).

+ Bán trú: 1.450.000 đồng/ tháng (Ăn bữa trưa và ngủ tại trường).

+ Nội trú: 2.500.000 đồng/ tháng. (Ăn, ở tại trường).

 

-  Xét tuyển HS vào lớp 8(Hoàn thành chương trình học lớp 7).

- Học phí và tiền ăn, ở:

+ Học sinh 2 buổi: 900.000 đồng /tháng(Không ăn, nghỉ tại trường).

+ Bán trú: 1.550.000 đồng/ tháng (Ăn bữa trưa và ngủ tại trường).

+ Nội trú: 2.600.000 đồng/ tháng. (Ăn, ở tại trường).

 

2.2 Khối THPT

- Xét tuyển HS vào lớp 10 (Học lực trung bình, Hạnh kiểm khá trở lên)

- Học phí và tiền ăn, ở:

+ Học sinh 2 buổi: 1.500.000 đồng/ tháng.

+ Học sinh bán trú: 2.250.000 đồng/ tháng( Ăn và ngủ trưa tại trường).

+ Học sinh nội trú : 3.550.000 đồng/ tháng(Ăn, ở tại trường).

 

- Xét tuyển HS vào lớp 11 (Hoàn thành chương trình lớp 10 hệ THPT)

- Học phí và tiền ăn, ở:

+ Học sinh 2 buổi: 1.700.000 đồng/ tháng.

+ Học sinh bán trú: 2.450.000 đồng/ tháng( Ăn và ngủ trưa tại trường).

+ Học sinh nội trú : 3.750.000 đồng/ tháng(Ăn, ở tại trường).

 

- Xét tuyển HS vào lớp 12 (Hoàn thành chương trình lớp 11 hệ THPT)

- Học phí và tiền ăn, ở:

+ Học sinh 2 buổi: 2.100.000 đồng/ tháng.

+ Học sinh bán trú: 2.850.000 đồng/ tháng( Ăn và ngủ trưa tại trường).

+ Học sinh nội trú : 4.250.000 đồng/ tháng(Ăn, ở tại trường).


III. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Khối THCS tuyển khoảng 100 học sinh vào lớp 6.

- Khối THPT tuyển khoảng 200 học sinh vào lớp 10.

 

IV. Phương thức tuyển sinh:

-  Xét tuyển đối với học sinh (không thi tuyển, chỉ căn cứ vào học bạ TH và THCS, kết quả năm học lớp 5 và 9 để xét tuyển):

Hồ sơ bao gồm:

- Có bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Học bạ cấp TH, THCS,THPT.

 

Khối THCS vào lớp 6:

- Hoàn thành chương trình lớp 5.

 

Khối THPT vào lớp 10:

Xếp loại hạnh kiểm cả năm của lớp 9 đạt loại Khá trở lên.

Xếp loại học lực cả năm của lớp 9 từ Trung bình trở lên.

 

V. Thời gian và địa điểm.

Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tuyển sinh Trường Hà Long – 11/300 Nguyễn Minh Trường, Phường 3, Tp Tân An, Long An.

Mọi chi tiết xin liên hệ số: 02723.552.462  Hoặc 02723.837.418 (Giờ hành chính)

Email: halong.sogddtla@gmail.com

 


Phản hồi
GỬI THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA BẠN
     

Copyright © 2009 Trường THCS & THPT Hà Long
 
11/300 Nguyễn Minh Trường, Phường 3, TP Tân An, Long An
Thiết kế bởi Công Ty Phần Mềm Hoàn Hảo
 
Số 1 Đường số 3 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP.Tân An, Long An.